A Tarot képei lelkünket tükrözik vissza. Minél alaposabban tanulmányozzuk, annál többet ismerhetünk meg magunkból és életünkből. A Tarot kártya képei lelkiállapotokat tükröznek. Elemzésükkel különböző nézőpontokból ismerjük meg belsőnket. Nem „pozitívak” és nem „negatívak”, sem mellettünk, sem ellenünk nem szólnak. Útmutatást adnak, melyről eldönthetjük, elvetjük, vagy figyelembe vesszük, mellőzzük vagy elfogadjuk. Sok ember fél szembenézni benső valójával. Úgy tesz, mintha ismerné magát és rengeteg energiát fordít saját világának fenntartására. Minél konokabban védi valaki az énképét, annál világosabban megmutatkozik a lényeg hiánya a kétségbeesetten őrzött kulisszák mögött. Minden hárítás, a tudomásulvétel elutasítása, félelmet, beszűkülést, önkorlátozást, görcsösséget és elszigeteltséget takar. A valós kép a tudatalattiban marad és nem tárul fel. Amíg menekülünk önnön valónk elől, nem tudjuk elfogadni magunkat. Az igazi önszeretetnek, önmagunk szeretetteljes elfogadásának előfeltétele a mély önismeret. Csak azt oszthatjuk meg másokkal, amit önmagunkban megismertünk, elfogadtunk és kifejlesztettünk. Külső körülményeink változását mindig megelőzi a bensőnkben végbemenő átalakulás. Csak azt lehet tudatosan átformálni, amiről megállapítottuk, hogy változtatást igényel.
Önmagunk megismerése olykor kockázatos vállalkozás. Az új látásmód radikálisan megkérdőjelezheti, és alapjaiban megrendítheti a régi magatartást, szokásokat (lásd „Torony”). Ez a folyamat azonban elengedhetetlen része minden változásnak. Csak azt veszíthetjük el, ami nem szerves részünk, csak azt rombolhatjuk szét, ami nem eredendő valónkban gyökerezik.
Az ilyen belső megtisztulás „jutalma” óriási. Saját magunkról alkotott illúzióink leleplezésével és felszámolásával közelebb kerülünk elpusztíthatatlan, határtalan erőnkhöz. Csak ott pihenhetjük ki magunkat, ahol eggyé válunk a nyugalommal, csak ott lelhetünk otthonra, ahol eggyé válunk az otthonnal. A Tarot-t szubjektivitás jellemzi, és teljes nyitottságot feltételez. Az ábrák, tudatalatti indulataink tükörképei, megfejtik, és elérhetővé teszik ezeket a tudat számára. Olykor meglepetést okoznak, ám, ha megtanuljuk értelmezni a kártyák üzenetét, ahogy megfejtjük a zavaros álmot, akkor új, belső világok tárulnak elénk, bepillantást nyújtva a mindent átfogó kozmikus rend uralta titokzatos Univerzumba, melynek magunk is részei vagyunk.

A Tarot a tudás ősi rendszere, melyet titkos tanokkal foglalkozó iskolák örökítettek át korról-korra. A hatásos ábrák láthatóan, bár részben csak szimbólumok útján megfejthető formában fejezik ki az alapos tudást. Minden kártya szimbólumtartalmának megfelelő energiát hordoz. A Tarot-t eredetileg – a kínai „I Ging”-hez hasonlóan – bölcsességek gyűjteményének tekintették és tanácsért folyamodtak hozzá. Ezért léteznek olyan definíciók is, mint Kerék, Út, Térkép, Törvény, stb. A Tarot eredetileg az önmegismerés szövevényes útján szolgálta a tájékozódást, a lelki átalakulás területén segítette az embert, titkokat leplezve le, kaput tárva a belső világ és a kozmosz megismerése felé. Csak sokkal később fordították le ezt a bölcsesség gyűjteményt képi rendszerré. A ma használatban lévő Tarot 78 lapja szimbolikus térképnek, a belső utazás során útmutatónak és mérföldkőnek tekinthető. Helyes használatával új felismerések segítségével tisztázódnak a kérdéses élethelyzetek. Jelentős átalakító ereje révén a Tarot értékes áttöréseket segít elő, világosabb megértéshez és finomabb érzékeléshez vezet a minket leginkább foglalkoztató és legmélyebben érintő dolgokban. Megmutatja erősségeinket és felfedi a hiányosságokat, amennyiben készek vagyunk elfogadni létezésüket. A Tarot kizárólag személyes fejlődésünk céljára, semmiképpen sem másoknak, vagy magának a sorsnak manipulálására szolgál.